2016 metai

I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

926 kB2016 metų I ketvirčio balansas 422 kB2016 metų I ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 1 MB2016 metų I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 939 kB2016 metų I ketvirčio pinigų srautų ataskaita 3 MB2016 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2016 metų I ketvirčio veiklos ataskaita

II ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

887 KB2016 metų II ketvirčio balansas 407 KB2016 metų II ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 848 KB2016 metų II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 895 KB2016 metų II ketvirčio pinigų srautų ataskaita 3 MB2016 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2016 metų II ketvirčio veiklos ataskaita

III ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

812 KB2016 metų III ketvirčio balansas 375 KB2016 metų III ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 812 KB2016 metų III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 861 KB2016 metų III ketvirčio pinigų srautų ataskaita 3 MB2016 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2016 metų III ketvirčio veiklos ataskaita

IV ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

862 KB2016 metų IV ketvirčio balansas 404 KB2016 metų IV ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 854 KB2016 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 890 KB2016 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita 9 MB2016 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas 5 MB2016 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita

2016 metų audituota finansinė atskaitomybė

835 KB2016 metų balansas – audituotas 393 KB2016 metų pelno nuostolių ataskaita – audituota 594 KB2016 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – audituota 885 KB2016 metų pinigų srautų ataskaita – audituota 9 MB2016 metų aiškinamasis raštas 5 MB2016 metų veiklos ataskaita 140 KB2016 metų auditoriaus išvada