2014 metai

I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

874 kB2014 metų I ketvirčio balansas 433 kB2014 metų I ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 991 kB2014 metų I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2014 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2014 metų I ketvirčio veiklos ataskaita

II ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

856 kB2014 metų II ketvirčio balansas 428 kB2014 metų II ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 1 MB2014 metų II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2014 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2014 metų II ketvirčio veiklos ataskaita

III ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

834 kB2014 metų III ketvirčio balansas 418 kB2014 metų III ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 990 kB2014 metų III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2014 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas 3 MB2014 metų III ketvirčio veiklos ataskaita

IV ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

869 kB2014 metų IV ketvirčio balansas 423 kB2014 metų IV ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 1 MB2014 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 11 MB2014 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas 4 MB2014 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita

IV ketvirčio audituota finansinė atskaitomybė

823 kB2014 metų IV ketvirčio balansas – audituotas 442 kB2014 metų IV ketvirčio pelno nuostoliu ataskaita – audituota 805 kB2014 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – audituota 922 kB2014 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita – audituota 4 MB2014 metų auditoriaus išvados