2013 metai

I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

1 MB2013 metų I ketvirčio balansas 617 kB2013 metų I ketvirčio pelno nuostoliu ataskaita 1 MB2013 metų I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2013 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2013 metų I ketvirčio veiklos ataskaita

II ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

767 kB2013 metų II ketvirčio balansas 363 kB2013 metų II ketvirčio pelno nuostoliu ataskaita 888 kB2013 metų II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2013 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas 3 MB2013 metų II ketvirčio veiklos ataskaita

III ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

826 kB2013 metų III ketvirčio balansas 396 kB2013 metų III ketvirčio pelno nuostoliu ataskaita 913 kB2013 metų III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2013 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas 3 MB2013 metų III ketvirčio veiklos ataskaita

IV ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

801 kB2013 metų IV ketvirčio balansas 408 kB2013 metų IV ketvirčio pelno nuostoliu ataskaita 917 kB2013 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 10 MB2013 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas 4 MB2013 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita

IV ketvirčio audituota finansinė atskaitomybė

679 kB2013 metų IV ketvirčio balansas – audituotas 338 kB2013 metų IV ketvirčio pelno nuostoliu ataskaita – audituota 544 kB2013 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – audituota 750 kB2013 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita – audituota 10 MB2013 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas- audituotas 4 MB2013 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita – audituota 730 kBNepriklausomo auditoriaus išvada