Jaunieji miško bičiuliai

Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūris yra savarankiška moksleivių organizacija, vienijanti besidominčius gamta, miškininkyste, miškininko profesija, padedančius miškininkams ir privačių miškų savininkams prižiūrėti miškus, saugoti augaliją ir gyvūniją, pažinti miško vystymosi principus, norinčius skleisti miškosaugines idėjas šalies gyventojų tarpe moksleivius.

MISKININKAS 01-500x500

Sambūrio tikslai:

–          ugdyti gebėjimą pažinti, saugoti ir globoti mišką, jo augaliją ir gyvūniją;

–          propaguoti miškininko profesiją, puoselėti tautines miškosaugines tradicijas ir papročius;

–          ugdyti ekologinę kultūrą, pilietiškumą, savarankiškumą saugant, prižiūrint ir atkuriant mišką, globojant jo fauną ir florą;

–          mokyti moksleivius bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio moksleiviais, besidominčiais miškosauginėmis problemomis;

–          skatinti stebėti, tirti ir analizuoti miške vykstančius reiškinius, daryti išvadas.

Iš Lietuvos miškininkų sąjungos Jaunųjų miško bičiulių sambūrio Nuostatų, patvirtintų LMS prezidiumo posėdyje 2003 05 26 d.