Paslaugos privačių miškų savininkams

VĮ Kėdainių miškų urėdija pagal sudarytą kainininką ir sutartis teikia įvairias paslaugas miško savininkams, taip pat parduoda sodmenis kirtaviečių bei nederlingų žemių apželdinimui. Išduodami sodmenų kilmės dokumentai.

Dėl detalesnės informacijos prašome kreiptis :

vyriausiasis miškininkas – Kazys Vutencas

tel. 8 686 17145, el. p. kazys.vutencas@vivmu.lt;

miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius – Giedrius Skučas

tel. 8 686 12857, el. p. giedrius.skucas@vivmu.lt;

medelynas –  tel.  8-347-56761, 8-686-18229, el. p.:inga.ryliene@vivmu.lt

Kaip tvarkyti ir prižiūrėti privatų mišką jums gali patarti:

1.Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyrius. (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; 611, 612 kabinetai, tel. 8-5-2722775, 8-5-2722518).

2.Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija (A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius; 801, 815 kabinetai, tel. 8-5-2727907, 8-5-2756937).

3.RAAD Miškų kontrolės skyriai: Alytaus (Kauno g. 69, Alytus, tel. 8-315-56751); Kauno (Romainių g. 2, Kaunas, tel. 8-37-337511); Klaipėdos (Birutės g. 16, Klaipėda, tel. 8-46-310509); Marijampolės (Vilkaviškio g. 71, Marijampolė, tel. 8-343-91372); Panevėžio (Tiekimo g. 8a, Panevėžys, tel. 8-45-460715); Šiaulių (Žalioji g. 2, Taločiai, Šiaulių r., tel. 8-41-547060); Utenos (Metalo g. 11, Utena, tel. 8-389-61040); Vilniaus (Smolensko g. 15, Vilnius, tel. 8-5-2334795).

4.Visų Lietuvos rajonų aplinkos apsaugos agentūrų inspektoriai – miškininkai jums suteiks bet kokią informaciją kiekvieną antradienį ir penktadienį (telefonus sužinosite per RAAD Miškų kontrolės skyrius).

5.Informaciją jums suteiks ir 42 urėdijos bei jų girininkijos kiekvieną antradienį nuo 8 iki 12 val. (telefonus ir adresus sužinosite Generalinės miškų urėdijos svetainėje www.gmu.lt).

6.Nacionalinių parkų direkcijos: Aukštaitijos (Palūšės k., Ignalinos r., tel. 8-386-47483); Dzūkijos (Miškininkų g. 2, Marcinkonys, Varėnos r., tel. 8-310-44736); Žemaitijos (Didžioji d. 10, Plateliai, Plungės r., tel. 8-448-49061).

Kur rengiami miško savininkų mokymo kursai? Kasmet šalyje apmokomi keli tūkstančiai privačių miškų savininkų. Miško savininkų kursus rengia miškų urėdijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos rajoniniai skyriai kartu su VŠĮ „Privačių miškų plėtros centru“, Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės informacinis centras pagal Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų patvirtintas miško savininkų mokymo programas. Kursai trunka vieną savaitę ir yra nemokami. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Miškininkystės informacinis centras parengė 9 specializuotas miško savininkų mokymo programas. Miško savininkai, išklausę atitinkamų programų kursus, galės įsigyti:   – teisę turėti asmeninį žymeklį kirstiniems medžiams ženklinti,   – miško pjovėjo kvalifikaciją,   – medžiotojo – selekcininko kvalifikaciją.   Visose urėdijose miško savininkai baigę kursus gauna pažymėjimus, taip pat turi teisę turėti asmeninį žymeklį medžiams ženklinti.   Kokių teisės aktų turi laikytis miško savininkai?   Svarbiausi teisės aktai yra:   – Lietuvos Respublikos miškų įstatymas,   – Privačių miškų tvarkymo ir naudojimo nuostatai.   Dar yra visa eilė taisyklių ir tvarkų, kurių miško savininkai turi laikytis. Susipažinti su jomis galima mokymo kursų metu ar kreipiantis į įv. konsultantus. Svarbiausi privačių miškų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai ar naujai priimti teisės aktai spausdinami Lietuvos miškininkų mėnraštyje „Mūsų girios“ bei žurnale „Baltijos miškai ir mediena“.

Visus aktualius teisės aktus galima nemokamai rasti interneto svetainėse:

Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų paieškos sistema www.lrs.lt

Lietuvos Respublikos Vyriausybės teisės aktų paieškos sistema www.lrvk.lt

Aplinkos ministerijos tinklapyje, teisinė informacija www.am.lt

Pilną miškų urėdijos teikiamų paslaugų kainininką galite atsisiųsti :

43 kBPaslaugų įkainiai privačių miškų savininkams 55 kBMechanizmų paslaugų įkainiai