Miškų sertifikavimas

Miškų sertifikavimas

Visuomenėje nuolat didėja susirūpinimas dėl racionalaus miškų naudojimo. Norima, kad naudojama mediena ir medienos gaminiai būtų pagaminti iš miškų, kuriuose ūkinė veikla vykdoma nepažeidžiant priimtų aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių standartų. Miškų sertifikavimas tai ir yra procesas, kurio metu miškų ūkinė veikla įvertinama pagal nustatytų standartų visumą. Tuo tikslu Kėdainių miškų urėdijoje įgyvendinta miškų sertifikavimo programa pagal tarptautinės organizacijos FSC® (Forest Stewardship Council®) principus. Tai yra nepriklausoma tarptautinė miškų ūkio vertinimo ir medienos gaminių kilmės žymėjimo sistema. Ji suteikia vartotojui garantijas, kad pagal šį dokumentą pateikta miško produkcija yra kilusi iš atsakingai tvarkomų miškų, SmartWood nepriklausomai sertifikuotų remiantis miškų valdymo tarybos (FSC taisyklėmis). 2004 m. birželio mėn. miškų urėdijai įteiktas SmartWood sertifikatas.   2014 metais atliktas miškų tvarkymo sertifikavimas. Resertifikavimo metu pripažinta, kad miškų urėdija laikosi priimtų įsipareigojimų. Rainforest Alliance organizacija miškų urėdijai išdavė naują sertifikatą kurio registracijos kodas – RA – FM/COC – 001230. Nuo 2015-06-29 sertifikatas perkeltas į Nepcon ir suteiktas naujas unikalus FSC FM/COC sertifikato registracijos kodas, NC-FM/COC-012448

 

 

 

FSC principai ir kriterijai

1. ĮSTATYMŲ BEI FSC PRINCIPŲ LAIKYMASIS   Miškų ūkis turi gerbti visus šalies įstatymus, taip pat ir tarptautines deklaracijas bei sutartis, kurias ta šalis pasirašiusi, atitikti visus FSC principus ir kriterijus.

2. NUOSAVYBĖS IR NAUDOJIMO TEISĖ BEI ATSAKOMYBĖ   Ilgalaikė nuosavybės ir naudojimo teisė žemės ir miško ištekliams turi būti griežtai apibrėžta, įforminta dokumentais ir juridiškai įteisinta.

3. VIETOS GYVENTOJŲ TEISĖS   Turi būti pripažinta ir gerbiama vietos žmonių teisė turėti, naudoti ir valdyti savo žemę, teritoriją ir išteklius.

4. SANTYKIAI SU BENDRUOMENĖMIS IR DARBUOTOJŲ TEISĖS   Miškų ūkis turi išsaugoti ar gerinti vietos darbuotojų ir bendruomenių ilgalaikę socialinę ir ekonominę gerovę.

5. NAUDA IŠ MIŠKO   Miškų ūkio veikla turi skatinti efektyvų daugiatikslį miškų naudojimą, kad užtikrintų ekonominį gyvybingumą ir platų aplinkosauginių bei socialinių funkcijų spektrą.

6. POVEIKIS APLINKAI   Miškų ūkis turi išsaugoti biologinę įvairovę ir su ja susijusias vertybes, vandens išteklius, dirvožemį, unikalias ir lengvai pažeidžiamas ekosistemas bei kraštovaizdį, miško ekologines funkcijas bei miškų vientisumą.

7. MIŠKOTVARKOS PROJEKTAS   Miškotvarkos projektas turi būti paruoštas, įgyvendinamas ir nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į darbų apimtis ir intensyvumą. Aiškiai turi būti apibrėžti ilgalaikiai miškų ūkio tikslai ir priemonės jiems pasiekti.

8. STEBĖSINA IR ĮVERTINIMAS   Stebėsina turi įvertinti miško būklę, produkcijos kiekį, gamybos grandinę, miškų ūkio veiklą bei jos poveikį aplinkai ir visuomenei, atsižvelgiant į miškų ūkio apimtis ir intensyvumą.

9. YPATINGOS VERTĖS MIŠKŲ IŠSAUGOJIMAS   Miško ūkinė veikla didelę aplinkosauginę vertę turinčiuose miškuose turi būti vykdoma siekiant išsaugoti ar sustiprinti šiems miškams būdingas savybes.

10. PLANTACINIAI ŽELDINIAI   Plantaciniai želdiniai turi būti tvarkomi pagal 1-9 principus bei remiantis 10 principu ir jo kriterijais. Plantaciniai želdiniai ne tik suteikia socialinių bei ekonominių privalumų bei prisideda tenkinant pasaulio poreikį medienos produktams, jie taip pat turi sumažinti natūralių miškų naudojimą bei skatinti jų atkūrimą ir apsaugą.   Daugiau informacijos rasite šiuose puslapiuose:

www.fsc.org
www.rainforest-alliance.org
www.nepcon.net