Miško keliai

Miško kelių tiesimas

Miško keliai tiesiami miško sanitarinei bei priešgaisrinei apsaugai užtikrinti, paruoštai medienai išgabenti. Šie keliai svarbūs kaimų bei vienkiemių gyventojams, privačių miškų savininkams, miškų lankytojams.  2003–2012 m. urėdijos valstybinės reikšmės miškuose nutiesta (rekonstruota) 17,21 km kelių (kasmet vidutiniškai po 1,7 km). Kelių tiesimui (rekonstravimui) sunaudota 680, 84 tūkst. eurų (2350,8 tūkst. litų). Vienam km išleista 39,56 tūkst. eurų (136,6 tūkst. Lt).

Be to, urėdijos lėšomis vykdyti kelių priežiūros ir remonto darbai – vidutiniškai kasmet po 148 km, išleidžiant po 73,68 tūkst. eurų (254,4 tūkst. litų) ( 1 km – 496,41 eurų (1714 Lt.)).