Miško atkūrimas ir miško priežiūra

Miško atkūrimas 2013–2017 metais

Vykmečio želdiniai (2003-2012) pagal želdintas medžių rūšis ir augavietes

 

Medžių rūšys

Augavietės Iš viso
Nc Nd Nf Lc Ld Lf Uc Ud,Uf Pcn,Pdn
2,4 23,5 9,1 6,5 125,4 91,4 0 258,3
ĄE 2,1 43,4 20,4 4,5 210,6 140 2,4 0 423,4
ĄJ 2,2 0,6 60 34,6 0 97,4
EJ 1,4 1,4 52,6 40,7 6,1 0 102,2
E 2,5 12,6 7,2 9,7 66,4 27,7 1,5 0,3 3,1 131
ĄL 2,5 2,7 0,9 1,2 7,4 0 14,7
J 12,9 10,1 0,7 24,2 5,6 53,5
Ą 40,8 9,4 0,9 71,8 68,7 0 191,6
Kitos 0,9 5,5 1,9 1,7 22,3 10,9 0 11,5 0 54,7
Iš viso 10,4 132,1 49,5 25,9 622 431,5 2,2 44,5 8,7 1326,8

sodinimai1sodinimai2

Želdinių būklės įvertinimo raida

Inventorizavimo metai 2002 m. (1986-2002) 2003-2012m.
Želdinių plotas 2899 1327
Būklė (plotas,%):
geri 17 59
patenkinami 67 40,7
blogi 12 0,3
žuvę 4

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

ĄŽUOLYNŲ PLOTŲ DIDINIMAS

 2012 metų miškų inventorizacijos duomenimis, nepaisant masinio ąžuolų džiūvimo, per 2003 – 2012 metų laikotarpį VĮ Kėdainių miškų urėdijoje ąžuolynų plotai padidėjo 215,5 ha arba 13,3 proc. Vykdant Nacionalinės miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 569, Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 1B-105 VĮ Kėdainių miškų urėdijai patvirtinta ąžuolynų plotų didinimo užduotis 2013 – 2014 metams – 133,4 ha. Ši užduotis sėkmingai vykdoma.