Miško apsauga nuo gaisrų

Miškų urėdijos miškuose funkcionuojanti priešgaisrinių priemonių sistema, apimanti stebėjimo, profilaktines ir priešgaisrinės saugos priemones, veikė gana patikimai ir gana dažnai užtikrino savalaikį gaisrų pastebėjimą bei operatyvų jų gesinimą.

Per 10 metų miškų urėdijos teritorijoje užfiksuota 10 gaisro atvejų, iš jų 8 valstybiniuose miškuose Miško gaisrai urėdijos veiklos teritorijoje 2003-2012 metais:

Metai

Gaisrų skaičius iš jų privačiuose ir kt. valdytojų miškuose, ha Gaisru apimtas plotas, ha iš jų privačiuose ir kt. valdytojų miškuose, ha Vidutinis vienos gaisravietės plotas, ha
2003 1 1 10 10 10
2004
2005
2006 6 1 10,1 5 1,7
2007 1 0,4 0,4
2008 1 0,2 0,2
2009 1 0,2 0,2
2010
2011
2012
Iš viso 10 2 20,9 15 2,1

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gaisru apimtas plotas 20,9 ha, iš jo 15 ha (71,8 %) privačiuose ir kt. valdytojų miškuose. Vidutinis gaisravietės plotas yra 2,1 ha.

Piešgaisrinių bokštų urėdijos teritorijoje nėra.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 4 d. įsakymu Nr.91 „Dėl valstybinės priešgaisrinės apsaugos programos patvirtinimo“, Gaisrų gesinimo organizavimo nuostatais patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM direktoriaus 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr.111 ir Generalinio miškų urėdo 2005 m. kovo 28 d. įsakymu Nr.1B-65 „Dėl miškų priešgaisrinės saugos“, kiekvienais metais, prieš prasidedant gaisrams kilti pavojingam laikotarpiui, sudaromas operatyvinis miškų gaisrų gesinimo planas. Jis derinamas su Kėdainių PGT, rajonų savivaldybių administracijomis bei Ekstremalių situacijų centru. Plane nurodomos prevencinės priemonės, informacijos perdavimas, pajėgų sutelkimas ir valdymas, pajėgos, gaisrų gesinimo organizavimas. Plane pateikiamas urėdijos veiklos teritorijoje esančių miškų degumas, priešgaisrinio budėjimo organizavimas urėdijoje gaisrams kilti palankiu laikotarpiu, priešgaisrinių komandų (pagrindinės ir rezervinės) narių sąrašas, jų pareigos, materialinis–techninis aprūpinimas.

Vadovaujantis Generalinio miškų urėdo 2004 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.1B-80 „Dėl miškų urėdijų ir Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijos priešgaisrinių komandų nuostatų ir jų techninio aprūpinimo normatyvų patvirtinimo“ bei urėdijos miškų urėdo įsakymu sudaromos pagrindinė ir rezervinė gaisrų gesinimo komandos iš 4 ir 11 žmonių. Kėdainių miškų urėdijos teritorijoje esantys miškai tiek valstybinės reikšmės, tiek privatūs miškai suskirstyti į 3 klases pagal degamumą. Aukšto degamumo arba I klasės miškų yra tik 3392,7 tūkst. ha arba 9 proc. viso miškų urėdijos ploto. Vidutinė Kėdainių miškų urėdijoje esančių miškų degamumo klasė yra 2,7. Pagal gaisrams kilti tikimybę net 75 proc. miškų yra III gaisrų rizikos laipsnio (nedidelio degumo miškai). Daugiausiai aukštos degamumo klasės miškų yra Ąžuoloto girininkijoje 12 % ir vidutinė degamumo klasė -2,6.

Miško gaisrams kilti palankiu laikotarpiu (kovo–rugsėjo mėnesiais) miškų urėdijoje organizuojamas priešgaisrinis budėjimas. Priklausomai nuo miškų gaisringumo klasės urėdijos darbuotojai budi pagal iš anksto sudarytą grafiką. Budėjimo trukmė priklauso nuo gaisringumo klasės, budima kiekvieną dieną.

Kėdainių miškų urėdijoje yra sukomplektuotos priemonės, kurios naudojamos gaisrų gesinimui, gaisraviečių tvarkymo darbams. Sudarytos operatyvinės gaisrų gesinimo grupės urėdijos centre, girininkijose. Girininkai atsakingi už priešgaisrinio inventoriaus sukomplektavimą girininkijose, jo techninę priežiūrą, budėjimą prie telefono, savalaikį miško gaisrų kilimo nustatymą ir operatyvų jų likvidavimą. Kiekvienai girininkijai sudarytas atskiras operatyvinis planas, kuris suderintas su atitinkamos savivaldybės administracija ir PGT.

Kasmet vidutiniškai atnaujinama apie 3 km. priešgaisrinių mineralizuotų juostų: (kvartalinių, aplinkinių ribų, mineralizuotų juostų palei kelius ir spygliuočių jaunuolynuose). Kasmet urėdija planuoja atnaujinti po 3 km. naujų mineralizuotų juostų.

Kilus gaisrams į pagalbą kviečiamo priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Skiriamas dėmesys prevencinėms priemonėms. Miškuose prie kelių yra iškabinti priešgaisriniai stendai, publikuojami straipsniai rajoniniuose laikraščiuose vykdoma kita švietėjiška veikla.

2013 – 2015 metais miško gaisrų VĮ Kėdainių miškų urėdijos administruojamoje teritorijoje nebuvo nustatyta.