Medienos ruoša

2013 m. liepos 25 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D-570 “Dėl metinės pagrindinių ir tarpinių kirtimų normų valstybės įmonėms miškų urėdijoms 2014-2018 metams patvirtinimo”  VĮ Kėdainių miškų urėdijai patvirtinta metinė medienos kirtimo norma – 120,9 tūkst. ktm. Tame tarpe pagrindiniais kirtimais kertama 97,6 tūkst. ktm, tarpiniais – 23,3 tūkst. ktm. Leidžiamas iškirsti ekvivalentinis brandžių medynų plotas – 405 ha.

med_ruosa1Medienos ruošos paslaugos VĮ Kėdainių miškų urėdijoje atlieka rangovai, laimėję paslaugų pirkimo konkursus. Šiuo metu miškų urėdija yra įsigijusi medvežę KOMATSU 860.3 ir 2014 metais planuoja įsigyti medkirtę  einamiesiems ir retinimo kirtimams vykdyti bei savikrovę priekabą miško kirtimo atliekoms vežti  iš kirtaviečių. Įsigijus minėtą medienos ruošos techniką, rangos būdu ruošiamos medienos kiekį tikimasi sumažinti 30 proc.

VĮ Kėdainių miškų urėdija taiko sortimentinę medienos gamybą, t.y. medžių stiebai skersuojami kirtavietėse, o į miško sandėlį iš kirtavietės išvežami apvaliosios medienos sortimentai.