Labūnavos miško biosferos poligonas

Labūnavos miško biosferos poligonas, plotas – 3978,01 ha. Steigimo pagrindiniai tikslai – išlaikyti mažojo erelio rėksnio populiaciją, vykdyti šios paukščių rūšies stebėseną, mokslinius tyrimus, kaupti informaciją apie rūšių įvairovę.

labunava_ked_b1

Biosferos poligone pagrindiniai ir einamieji kirtimai neribojami. Vykdant plynus kirtimus paliekama ne mažiau kaip 10 vnt./ha žalių biologinės įvairovės medžių. Pirmoje eilėje paliekami medžiai vyresni nei vidutinis kertamo medyno amžius. Poligone draudžiama keisti hidrologinį režimą. Skatinamas kranklių ir kiaunių gausos reguliavimas. Mažojo erelio rėksnio veisimosi vietoje nevykdomi pagrindiniai kirtimai, o kiti kirtimai ir medienos ištraukimas nevykdomas nuo balandžio 1 dienos iki liepos 1 dienos. Mažojo erelio rėksnio veisimosi vietų apsaugos zonoje miško kirtimai ir medienos ištraukimas nevykdomi nuo balandžio 1 dienos iki liepos 1 dienos. Poligone skatinama įrengti stambiųjų paukščių dirbtinius lizdus, didinti ąžuolynų plotus, kryptingai formuojant medynų rūšinę sudėtį, pagrindinius kirtimus vykdyti atrankiniais kirtimais.