Išskirti miškų plotai kuriuose nevykdoma ūkinė veikla

Vykdant miškų FSC keliamus reikalavimus miškų urėdijoje (be kertinių miško buveinių) papildomai yra parinkta ir išskirta 1107,6 ha valstybinės reikšmės miškų plotų, kuriuose neplanuojama ir nevykdoma jokia ūkinė veikla. Šie miškai palikti vystytis natūralioje būklėje:

Eil. Nr. Girininkijos pavadinimas

Išskirtas plotas, ha

1 Pašušvio

228,3

2 Ąžuoloto

75,5

3 Kėdainių

232,8

4 Lančiūnavos

371,3

5 Skaistgirio

182,7

6 Labūnavos

17

Iš viso

1107,6