Skaistgirio

Skaistgirio girininkija 481717, 6117946 (LKS-94)

skaistgirio_gir

1982 metais, perorganizavus Cinkiškio girininkiją, įkurta Skaistgirio girininkija.
Šiuo metu šios girininkijos valstybinių miškų plotas yra 2186 ha. Girininkijoje vyrauja IV grupės (ūkiniai) miškai. 19 % bendrojo miškų ploto užima spygliuočiai, 12 % – kietieji lapuočiai ir 68 % – minkštieji lapuočiai. Skaistgirio girininkijos miško plotuose yra 65,2 ha kertinių miško buveinių. Metinė visų kirtimų apimtis – apie 10 000 ktm medienos. Kasmet atkuriama apie 29 ha miško.
Šiuo metu girininkijoje dirba: girininkas Rimas Belazaras, girininko pavaduotojas Arvydas Kindurys , eigulys Osvaldas Getautis.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Girininkijos teritorijoje yra keletas unikalių vietovių, kuriose siūlome apsilankyti.
Laučynės kraštovaizdžio draustinis. Paskirtis išsaugoti būdingą Nevėžio moreninės lygumos kraštovaizdį. Draustinyje vyrauja mišrūs lapuočių su liepa (Tilia L.), skroblu (Carpinus L.) medynai. Žvarinto upelio pakrantėje veši meškinis česnakas (Allium ursinum L.). Draustinio plotas 355 ha.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Šušvės kraštovaizdžio draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti raiškų Šušvės upės slėnio kraštovaizdį su atodangomis, žiobrių nerštavietėmis. Jis apima Šušvės slėnį į pietus nuo Josvainių iki santakos su Nevėžiu. Draustinyje daug saugomų augalų: šalmuotoji gegužraibė (Orchis militaris L.), melsvasis gencijonas (Gentiana cruciata L.), totorinė maldutė (Conioselinum tataricum Hoffm.), boloninis katilėlis (Campanula bononiensis L.). Bendras draustinio plotas 496 ha, miško žemės 183 ha.

Aluonos hidrografinis draustinis yra VĮ Kėdainių ir VĮ Kauno miškų urėdijų teritorijose. Bendras draustinio plotas 181 ha (VĮ Kėdainių miškų urėdijos teritorijoje 72 ha). Draustinio paskirtis – išsaugoti gilaus slėnio raiškių formų Aluonos upelio slėnio žemupį bei vidurupį. Miško žemės plotas VĮ Kėdainių miškų urėdijos teritorijoje yra 45 ha.

skaistgirys2_highskaistgirys3_high

Skaistgirio girininkijos teritorijoje galima surasti: Šaravų ąžuolą, Preikapės senkapius.