Labūnavos

Labūnavos girininkija 492980, 6116936 (LKS-94)

labunavos_gir

Labūnavos girininkija įkurta 1958 m. vasario mėn. 1 d. reorganizavus prieš tai buvusią Kėdainių girininkiją.  Šiuo metu girininkijos valstybinių miškų plotas 2426 ha. Girininkijoje vyrauja IV grupės (ūkiniai) miškai. Spygliuočiai sudaro 19 % ha, kietieji lapuočiai – 26 % ha, minkštieji lapuočiai – 55 % ha visų medynų. Labūnavos girininkijos miško plotuose yra 48,386 ha kertinių miško buveinių. Kasmet iškertama apie 11 000 ktm medienos. Atkuriama ir įveisiama apie 25 ha miško per metus. Šioje girininkijoje įveisti paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.), mandžiūrinio riešutmedžio (Juglans mandshurica Maxim.) bandomieji želdiniai ir platanalapio klevo (Acer pseudoplatanus L.) klonų rinkinys.
Šiuo metu girininkijoje dirba: girininkas Remigijus Bučinskas, l.e.p. girininko pavaduotoja Vera Černenko ir eigulys Vaclovas Vutencas.

labunava2labunava3

Girininkijos teritorijoje yra keletas unikalių vietovių, kuriose siūlome apsilankyti.

Barupės kraštovaizdžio draustinis apima apie 1,5 km žemupio atkarpą (35 ha). Miškai užima du trečdalius draustinio teritorijos (23 ha). Draustinio paskirtis apsaugoti upės slėnį, miško pievas. Čia auga paprastasis kardelis (Gladiolus imbricatus L.), pastebimi saugomi drugiai – kraujalakinis melsvys (Maculinea teleius L.) ir machaonas (Papilio machaon L.).

Obelies kraštovaizdžio draustinis. Plotas -173 ha. Jis apima pietrytinę Kėdainių miesto dalį bei labai nedidelį Kėdainių ir Labūnavos girininkijų teritorijos plotą. Draustinis įsteigtas siekiant sumažinti pramonės taršos įtaką ir išsaugoti Obelies upės slėnyje išlikusį natūralų gamtinį kompleksą. Draustinyje yra 52 ha miškų.

Pelėdnagių botaninis draustinis. Plotas 5 ha, miškų – tik 1 ha. Draustinyje saugomos Nevėžio slėnio pievos, kuriose auga retieji augalai: vaistinis smidras (Asparagus officinalis L.), šilokas (Sedum L.)ir kiti.

labunava4labunava5

„Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolynas. „Neregėtos Lietuvos“ Tūkstantmečio ąžuolynas įkurtas 35,0 ha plote, netoli Pelėdnagių, šalia Pašilių gyvenvietės, Kėdainių r. Šio ąžuolyno sodinimo iniciatorius Marius Jovaiša. Ąžuolynas įkurtas ne plyname lauke, o buvusiame išdžiūvusiame, sunykusiame uosyne (Fraxinus L.), kuris valomas išsaugant visus sveikus, vertingus medžius.
Nuoroda į internetinę svetainę: http://www.neregetalietuva.lt
Labūnavos girininkijoje yra paprastojo ąžuolo (Quercus robur L.) genetinis draustinis, kuris užima 8,8 ha plotą.