Kėdainių

Kėdainių girininkija 498755, 6130288 (LKS-94)

kedainiu_gir

Kėdainių girininkija įkurta 1923 m. Kėdainiuose (S. Dariaus S. Girėno 46). Girininkijai priskirti valstybinės reikšmės miškai sudaro 3076 ha. Girininkijoje vyrauja IV grupės (ūkiniai) miškai. Spygliuočiai sudaro 26 % ha, kietieji lapuočiai – 27 % ha, minkštieji lapuočiai – 47 % ha visų medynų. Kėdainių  girininkijos miško plotuose yra 19,9 ha kertinių miško buveinių. Metinė visų kirtimų apimtis – apie 12 000 ktm medienos. Kasmet atkuriama ir įveisiama apie 35 ha miško.
Šiuo metu girininkijoje dirba girininkas Petras Eigirdas, girininko pavaduotojas Virginijus Mikalauskas, eiguliai: Algimantas Steponavičius ir Gintaras Tumelionis.

kedainiai1_highkedainiai2_high

Girininkijos teritorijoje yra keletas unikalių vietovių, kuriose siūlome apsilankyti.
Šventybrasčio kraštovaizdžio draustinis pagal užimamą teritoriją yra didžiausias miškų urėdijoje. Jis prasideda ties Kruosto ir Nevėžio upių santaka ir abipus Nevėžio tęsiasi iki Panevėžio rajono ribos. Draustinis įsteigtas siekiant išsaugoti didelę istorinę ir gamtinę vertę turinčią vietovę su visais jos komponentais: kaimu, kapinėmis, ąžuolais (Quercus L.) – gamtos paminklais, Nevėžį su intaku, Kelmynės pelke, natūraliomis pievomis. Draustinyje auga Lietuvos Raudonosios knygos saugomi augalai – tamsialapis skiautalūpis (Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser), mažoji gegužraibė (Orchis morio L.), paprastasis kardelis (Gladiolus imbricatus L.). Bendras draustinio plotas 774 ha, miško žemės 147 ha.
kedainiai3_highkedainiai4_high
Dotnuvėlės kraštovaizdžio draustinis. Teritorija prasideda prie Daškonių miško ir tęsiasi iki Kėdainių miesto. Draustinis įsteigtas norint išsaugoti miško, lankų ir upės natūralios vagos gamtinį kompleksą. Jis gali būti puiki priemiesčio poilsio zona. Draustinio plotas – 14 ha, miškų yra 38 ha.
Obelies kraštovaizdžio draustinis. Plotas – 173 ha. Jis apima pietrytinę Kėdainių miesto dalį bei labai nedidelį Kėdainių ir Labūnavos girininkijų teritorijos plotą. Draustinis įsteigtas siekiant sumažinti pramonės taršos įtaką ir išsaugoti Obelies upės slėnyje išlikusį natūralų gamtinį kompleksą. Draustinyje yra 52 ha miškų.
Skaistės ornitologinis draustinis. Plotas 103 ha miškų – 97 ha. Jis įsteigtas siekiant išsaugoti retuosius paukščius. Draustinio teritorijoje peri gervės (Grus L.), baltnugariai geniai (Dendrocopos leucotos L.), kiti retieji paukščiai.
Kruosto botaninis draustinis, kurio plotas 60 ha, įsteigtas upės žemupyje. Rytinėje dalyje jis ribojasi su Šventybrasčio kraštovaizdžio draustiniu. Draustinio paskirtis išsaugoti Kruosto upės slėnio natūralias sauspieves, lankas su reta augalija. Draustinyje auga šalmuotoji gegužraibė (Orchis militaris L.), demėtoji gegūnė (Dactylorhiza maculata L.). Daug kur pievos ir upės šlatai apaugę krūmais. Miškų yra 28 ha.
kedainiai5_high
Kėdainių girininkijos 254, 255, 257 ir 290 kvartaluose yra ąžuolo (Quercus L.) genetiniai draustiniai, kurių bendras plotas 18,1 ha.
Kėdainių girininkijos teritorijoje galima surasti: Stašaičių piliakalnį, Pašėtės senkapius, Marijos koplytstulpį, M. Daukšos ąžuolą, Šventybrasčio ąžuolus.