Prie Šaravų ąžuolo

VĮ Kėdainių miškų urėdijos Skaistgirio girininkijos miške prie Šaravų ąžuolo š.m. rugsėjo 23 d. mišias aukojo Josvainių ir Pernaravos parapijų klebonas Edvinas Rimavičius, dalyvavo Kėdainių kultūros centro sakralinės muzikos ansamblis,,Giesmė“ (vadovas Zenonas Bernadišius). Renginys tradiciškai vyksta jau devynioliktą kartą ir yra skiriamas 1863 metų sukilimo dalyviams, kritusiems už Lietuvos laisvę, pagerbti.

BŪK SAUGUS MIŠKE

Vasaros sezonu, sušilus orui, padidėja gaisrų tikimybė, tad Kėdainių „Aušros“ mokyklos moksleiviai nusprendė susipažinti su gaisrų miške priežastimis ir pasekmėmis plačiau.

Miško gaisrai – viena iš labiausiai paplitusių stichinių nelaimių miškuose. Pagal kilmę jie gali būti priskiriami ir prie biotinių veiksnių – žmogaus neatsargus ar piktavališkas elgesys su ugnimi. Gaisrai veikia daugumą miško gyvenimo procesų, iš jų ir miško formacijų kaitą.

            gaisras2

Gaisrai skirstomi į žemutinius, viršūninius ir požeminius (durpių). Žemutiniai gaisrai detaliau skirstomi į paklotės – humuso, pomiškio – krūmų ir virtelių – kelmų. Jų metu dega tiktai miško biocenozės žemutinė dalis: paklotė, pakritos, kerpės, samanos, žolinė augalija, trakas ir pomiškis. Šie biocenozės elementai gaisro metu sudega ir visada gaisravietėse biocenozės atsikuria per ilgesnį laikotarpį pakitusios kokybiškai ir kiekybiškai. Be to, žemutinių gaisrų metu apdega medžių žievė ir šaknys, dėl ko dalis jų gali žūti arba sumažėja medžių prieaugis, medžiai apsilpsta.

Gaisravietės, priklausomai nuo likusių gyvybingų pagrindinio ardo medžių skaičiaus, skirstomos į 3 kategorijas: su virtuoliais, su gyvybingais medžiais, su sudegusiais medžiais. Gaisravietės su sudegusiais medžiais būna retai, dažniausiai spygliuočių jaunuolynuose. Kaip kenkėjų židiniai, jos nepavojingos. Gaisravietės su virtuoliais dažniausiai būna po žemutinių gaisrų eglynuose ir požeminių durpinių gaisrų, o su sausuoliais – po viršūninio gaisro. Medynai suyra priklausomai nuo sudėties: eglynuose greitai, pušynuose – gerokai lėčiau.

Birželio 3 dieną, „Aušros“ mokyklos patalpose Kėdainių miškų urėdijos miškininkai pravedė paskaitėlę vaikams apie gaisrų miške priežastis ir pasekmes, papasakojo kaip saugiai elgtis miške.

            misko-gaisras-61458718

Pavasario renginys „Paukščiai grįžta namo“

Š. m. kovo 27 diena, Vilniuje vyko baigiamasis pavasario šventės renginys „Paukščiai grįžta namo“. Pirmoji šventės dalis prasidėjo inkilų kabinimu,  Pavilnių regioniniame parke prie Pučkorių piliakalnio. Parko direktorė Vida Petiukonienė ir Generalinės miškų urėdijos atstovai pasveikino šventės dalyvius su gražia diena ir jau trečius metus vykstančia švente „Paukščiai grįžta namo“. Po pristatymo ir sveikinimų, šventės dalyviai patraukė parkan paukščiams namų kelti.  Po visų darbų, atokvėpio petraukėliai susirinkome poilsiavietėje ir persikėlėme į Generalinę miškų urėdiją.

IMG_4324

Skaityti toliau