Apie mus

Kėdainių rajonas – Nevėžio lygumos kraštas su įsirėžusia į reljefą Nevėžio upe bei intaku Šušve. Vakarinėje rajono dalyje šios lygumos pereina į Žemaitijai būdingą kalvotą reljefą – Rytų Žemaičių plynaukštę. Dabartinis rajono miškingumas 24,2 proc.

apie_mus1

1919 metais Kėdainių krašto teritorijoje, tuometinio Miškų departamento sprendimu, buvo įkurta Kėdainių miškų urėdija. Pirmais įkūrimo metais urėdijai priskirtą miškų teritoriją administravo 3 girininkijos (Surviliškio, Josvainių ir Baisogalos). Dirbo miškų urėdas, 1 raštinės darbuotojas, 4 girininkai, 5 žvalgai, 40 eigulių. Einant metams girininkijų skaičius keitėsi. 1932 m. urėdijos teritorijoje esančius miškus (33920 ha) tvarkė jau 13 girininkijų.
1944-1947 metais miškų urėdija buvo reorganizuota į miško pramonės ūkį, 1947-1967 metais – į miškų ūkį, 1967-1990 metais – į miško pramonės ūkį. Nuo 1990 metų – vėl Kėdainių miškų urėdija.

apie_mus2

Per miškų urėdijos veiklos laikotarpį, 1919-2006 metus, dirbo 18 miškų urėdijos vadovų, keitėsi struktūriniai padaliniai, jų pavadinimai, administruojamų miškų plotai. Ilgiausiai, net 33 metus, urėdijai vadovavo Alfonsas Šeržentas. Nuo 1999 metų urėdijai vadovavo miškų urėdas Juozas Girinas.
2002 metais atliekant miškotvarkos darbus Kėdainių miškų urėdijoje buvo inventorizuota 43865 ha miškų. Iš jų valstybinės reikšmės – 21919 ha, privačių – 17503 ha, nuosavybės teisėms atkurti skirtų – 4443 ha. Be to, inventorizuota 318 ha kitų naudotojų miškų.
Kėdainių miškų urėdijos miškai yra 4 savivaldybių teritorijose – Kėdainių, Jonavos, Raseinių ir Kauno. Miškų urėdijos teritorija suskirstyta į 10 girininkijų. Šiuo metu miškų urėdijos teritorija suskirstyta į 8 girininkijas.
Miškų urėdijos teritorijoje yra dalis Krekenavos regioninio parko (87 ha), 4 valstybiniai ir 25 savivaldybės draustiniai (2199 ha), 1971 metais įkurtas unikalus Skinderiškio dendroparkas (su viena gausiausių Lietuvoje dendrologinių kolekcijų – per 1300 rūšių, formų ir veislių medžių, krūmų, lianų), 3 miškų biosferos poligonai (14981,74 ha), 157 vnt. (357,7 ha) inventorizuotų ir saugomų kertinių miško buveinių.
VĮ Kėdainių miškų urėdijos valstybiniai miškai sertifikuoti pagal „Smart Wood“ programą. 2004 m. birželio mėn. miškų urėdijai įteiktas tai patvirtinantis sertifikatas.
Pagal priimtą miškų paskirstymą grupėmis, 66 proc. VĮ Kėdainių miškų urėdijai priskirtų miškų sudaro IV grupės – ūkiniai miškai. Vyrauja 66 proc. mišrūs miškai – medynai, kurių sudėtyje yra 3 ir daugiau medžių rūšių. Pagal vyraujančias medžių rūšis beržynai sudaro 37,5 proc.,eglynai – 20 proc., drebulynai – 11 proc., uosynai – 9,7 proc., ąžuolynai – 10,8 proc., juodalksnynai – 7 proc., pušynai ir baltalksnynai – po 2 proc. Pagal brandumo grupes brandūs medynai sudaro 33 proc., jaunuolynai – 29 proc., pusamžiai – 23 proc., bręstantys – 15 proc. Medynų einamasis prieaugis – 5,2 ktm/ha per metus.
VĮ Kėdainių miškų urėdijai nustatyta metinė pagrindinių kirtimų norma – 83,4 tūkst. ktm. Bendra metinė miško naudojimo apimtis – 109,6 tūkst. ktm.
Kasmet medienos apdirbamosios pramonės įmonėms medienos pardavimo konkursuose parduodama apie 90 tūkst. ktm apvaliosios medienos. Apie 15 tūkst. ktm apvaliosios medienos skiriama mažmeninei prekybai – gyventojų poreikiams.
Iškirsti miškų plotai atkūriami per 1–2 metus po iškirtimo urėdijos medelyne išaugintais sodmenimis. VĮ Kėdainių miškų urėdijos valstybinio miško medelyno plotas – 60,4 ha. Per metus medelyne išauginama apie 4 mln. įvairių sodmenų tiek miškų želdinimui, tiek miestų ir gyvenviečių želdiniams bei gyventojų poreikiams.
Miškų urėdijoje nuolat dirba apie 100 darbuotojų.
Užsukę į šią VĮ Kėdainių miškų urėdijos internetinę svetainę plačiau susipažinsite su miškų urėdijos ir jos padalinių veikla, parduodama produkcija, teikiamomis paslaugomis, miškų ūkio naujienomis.