Kauno rajono savivaldybės valstybinės reikšmės miškų ploto shemos pakeitimo projektas

Valstybinė miškų tarnyba, vadovaudamasi Valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio l9 d. nutarimu Nr. 1369 ,,Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei Aplinkos ministro 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. Dl-186 „Dėl valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo“ parengė Kauno rajono savivaldybes valstybinės  reikšmės  miškų  plotų  schemos  pakeitimo  projektą.

Viešas projekto svarstymas įvyks 2014 m. rugpjūčio 22 d. 9 val.  Kauno rajono savivaldybes 201 kab. salėje (Savanorių pr. 371, Kaunas).  Su projektu galima susipažinti Kauno rajono savivaldybėje (Savanorių pr. 371, Kaunas) arba Valstybinės miškų tarnybos interneto svetainėje.