2015 metai

I ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

871 kB2015 metų I ketvirčio balansas 412 kB2015 metų I ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 987 kB2015 metų I ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 858 kB2015 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita 3 MB2015 metų I ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2015 metų I ketvirčio veiklos ataskaita

II ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

872 kB2015 metų II ketvirčio balansas 420 kB2015 metų II ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 996 kB2015 metų II ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2015 metų II ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2015 metų II ketvirčio veiklos ataskaita

III ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

815 kB2015 metų III ketvirčio balansas 398 kB2015 metų III ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 969 kB2015 metų III ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 3 MB2015 metų III ketvirčio aiškinamasis raštas 2 MB2015 metų III ketvirčio veiklos ataskaita

IV ketvirčio tarpinė finansinė atskaitomybė

846 kB2015 metų IV ketvirčio balansas 420 kB2015 metų IV ketvirčio pelno nuostolių ataskaita 1 001 kB2015 metų IV ketvirčio nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita 858 kB2015 metų IV ketvirčio pinigų srautų ataskaita 9 MB2015 metų IV ketvirčio aiškinamasis raštas 5 MB2015 metų IV ketvirčio veiklos ataskaita

2015 metų audituota finansinė atskaitomybė

806 kB2015 metų balansas – audituotas 400 kB2015 metų pelno nuostolių ataskaita – audituota 664 kB2015 metų nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita – audituota 838 kB2015 metų pinigų srautų ataskaita – audituota 9 MB2015 metų aiškinamasis raštas 5 MB2015 metų veiklos ataskaita 4 MB2015 metų auditoriaus išvada